Down to content

Izgradnja odlagališta smeća

Kako vi možete imati koristi od toga

Tensar jednoosne i TriAx® geomreža i sistemi su se pokazali veoma raznovrsni u izgradnju deponija , koriste se na razne načine da se stvori stabilno, sigurno rješenje:

  • Ojačanje obloge materijala (uključujući geomebrane / glinene barijere ili kompozitne obloge) kako bi se spriječilo oštećenje
  • Povećanje raspoloživog prostora za skladištenje , kao što su jednostrane kosine kamenoloma 
  • Kontroliranje deformacija i slijeganja
  • Otpor klizanju na padinama i zemljanim nasipima
  • Omogućavanje vertikalnog proširenja deponija iznad postojećih deponija
  • Izgradnja ekonomskih, sa niskim troškovima održavanja, mehanički stabiliziranih prilaznih puteva

Projektiranje deponija, uz inženjerske inovacije Tensar-a

Moderno projektiranje odlagališta smeća podrazumijeva ne samo da su sigurno izgrađena, već da su  i u skladu sa važećim ekološkim propisima, te da koriste dugoročna rješenja. Sa iskustvom skoro 30 godina od stvaranja inovativnih rješenja, postoji više načina gdje Tensar tehnologija može pomoći.

Primjeri primarnih deponija

Tensar inovativni sistemi imaju brojne primjene u izgradnju deponija. Ovo su osnovne primjene:

Deponij iznad stabiliziranog nasutog zemljišta da se odupre kliznim pokretima na padinama koje su predmet privremenog opterećenje od procjednih voda drenažnog materijala, ili kao nagnuto zatvarenog sistema-da se odupre težini drenažnog materijala i sloja pokrovne zemlje

Proširenje kapaciteta deponija (također poznat kao ‘piggy-backing’) uključuje nove deponije postavljene preko starog otpada, tako da baza mora zadržati svoj integritet u odnosu na diferencijalna sljeganja starog otpada ispod njegaPodrška oblogama deponija je potrebna kada podloga ima strme nepravilne profile podloge, kao što je u bivšim kamenolomima, gdje su stvareni glatki profili na oblogama sistema uz maksimizaciju otvorenih prostora. Strma ojačana zemlja obvezuju izgradnju formiranjem unutrašnjih ćelijskih zidova


Need help?

Product Literature