Down to content
  • Bedekovčina – Vučak
  • geokompozit  TriAx 160G
  • Izvanredno održavanje
  • Rekonstrukcija županijske ceste  ŽC 2198
  • geokompozit Tensar TriAx 160G

Rješenje

Za povećanje nosivosti temeljnog tla na mjestima vrlo lošeg stanja posteljice odabran je geokompozit  TriAx 160G sa debljinom tampona od 50 cm pri čemu je dobiven modul stišljivosti cca MS=100MPa, na mjestima nešto bolje posteljice za pojačanje nosivosti koristila se geomreža TriAx160, a na prijelazu sa nasipa na most i na mostu koristili smo mrežu za armiranje asfalta Glasstex P50.

 

Opis projekta

Primjenom Tensar geomreža TriAx160-G i TriAx160 povećana je nosivost tamponskog sloja uz debljinu tampona od 50 cm te nije bilo potrebe za zamjenom materijala. Korištenjem mreže Glasstex P50 sprječava se nastanak pukotina u asfaltu na mjestima prelaska ceste sa nasipa na most. Primjenom Tensar tehnologija produžava se vijek trajanja prometnice,  smanjuju se troškovi održavanja, čime investitor dugoročno postiže uštede.