Potpora temeljima i nasipima

application-foundations-2-580-580

Temelji i nasipi

****Foundations with enhanced structural integrity, shorter construction schedules and lower project costs

Kad se sretnemo s slabim temeljnim tlom, iskapanje i zamjena materijala može biti skupa i komplicirana, a pobijanje pilota, kao česta opcija, vrlo skupa metoda. Tensar ima drugačiji, učinkovitiji i isplativiji pristup, stvarajući krute platforme koje raspodjeljuju opterećenja na tlima slabije nosivosti.

Investitori, inženjeri i izvođači radova znaju da izgradnja pouzdanih temelja na tlima slabije nosivosti može biti tehnički zahtjevna, skupa i dugotrajna. Tensar je razvio različite sustave za stvaranje krutih platformi koje učinkovitije raspoređuju opterećenja na tlima slabije nosivosti, povećavajući njihovu učinkovitu nosivost i smanjujući diferencijalno slijeganje. To omogućuje temelje s poboljšanim strukturnim integritetom, kraćim vremenom izgradnje i nižim troškovima.

Image of Temelji nasipa

Temelji nasipa 

Izgradnja stabilnih nasipa, prilaza mostovima, prijelaza, rampi i brana na slabim tlima predstavlja izazov. Građevinski radovi za ove projekte su skupi i dugotrajni, ako se gradi konvencionalnim metodama. Međutim, Tensar nudi sustave koji stvaraju krute, stabilne temeljne platforme preko tla slabije nosivosti, a u podnožju nasipa. Dva ključna sustava su TensarTech Stratum i Tensar Basetex geotekstil visoke čvrstoće. Ovi sustavi smanjuju područje gradnje, potencijal diferencijalnog slijeganja i količinu nasipnog materijala, a istovremeno omogućuju izgradnju u jednoj fazi i time uvelike skraćuju vremenski okvir projekta.   

TensarTech Stratum - temeljni madrac ćelijaste strukture 

TensarTech Stratum sistem stvara 1m duboku, čvrstu temeljnu platformu koja umanjuje učinke diferencijalnog slijeganja i također smanjuje bočno širenje. Time se može povećati nosivost radi poboljšanja stabilnosti, omogućujući ubrzanu ugradnju nasipa. 

Tensar geotekstilna temeljno armiranje - Basetex geotekstil visoke čvrstoće

Tensar Basetex geotekstili visoke čvrstoće mogu se koristiti za armiranje nasipa, za presijecanje klizne plohe koja se može protegnuti do temeljnog tla niske čvrstoće. Armiranje temelja s Tensar Basetex geotekstilom može skratiti razdoblje izgradnje i njenu faznost, te pomoći da projekt ostane u vremenskom i financijskom okviru. 

Image of Platforme za dizalice

Platforme za dizalice 

S obzirom da statičko opterećenje na temeljno tlo ispod krana može biti izuzetno veliko, može doći do loma temeljnog tla ili pretjeranog slijeganja, a posljedice mogu biti katastrofalne u ljudskim životima i ozljedama, ekstremnim troškovima kod oštećenja opreme i gubitku vremena. Dokazano je da Tensar tehnologija geomreže poboljšava performanse konstrukcija platformi za dizalice. Mehanički stabilizirane platforme za dizalice na kojima je korištena Tensar geomreža podržale su velike dizalice koje se koriste za zamjenu kolničke ploče mosta, za rad na vjetroelektranama i industrijskim površinama. Može se postići ušteda do 40%, a u većini slučajeva vrijeme potrebno za izgradnju također se može smanjiti za 50%.    

 

Liquefaction Mitigation  

U seizmički aktivnim regijama likvefakcija tla je moguća, uzrokujući oštećenja zgrada zbog neravnomjernog slijeganja. Tensar ima dokazano dobra rješenja pri stvaranju krutih platformi sa svrhom ublažavanja diferencijalnog slijeganja uzrokovanog likvefakcijom i smanjenja oštećenja niskih građevina. 

Duboki temelji i tehnike kojima se poboljšava nosivost temeljnog tla dobro su prilagođeni za podupiranje visokih i teških građevina, gdje je očekivano jako djelovanje likvefakcije i bočno širenje. Međutim, ta su rješenja vrlo skupa za građevine koje se grade na plitkim temeljima. Tensar mehanički stabilizirani i granulirani sloj nudi ekonomičnije rješenje stvaranjem sloja koji ne "teče", a koji pomaže u sprječavanju površinskih manifestacija i gubitka nosivosti. Ostvarene su uštede do 50% u usporedbi s dubokim temeljima i drugim tehnikama poboljšavanja nosivosti tla.  

 

Potporne konstrukcije za cjevovode 

Tamo gdje se podzemni cjevovodi nalaze u područjima geološki slabog tla, varijabilnost nosivosti može dovesti do pojave diferencijalnog slijeganja. Izgradnjom Tensar mehanički stabiliziranog sloja u podnožju rovova cijevi, stvara se kruta platforma koja ublažava učinke slijeganja.   

Mehanički stabilizirani slojevi izgrađeni iznad ukopanih priključaka i cjevovoda, mogu pružiti zaštitu od dodatnog opterećenja raspodjelom opterećenja na veću površinu.   

Image of Učvršćivanje prilaznih nasipa

Učvršćivanje prilaznih nasipa 

Različito slijeganje prilaznih nasipa, rampi i čvrstih konstrukcija, poput mostova ili propusta, može dovesti do neprihvatljivih smetnji u vožnji, što često zahtijeva opetovano održavanje. Ugrađivanje Tensar sustava za temeljenje ispod prilaznog nasipa se koristiti za stvaranje prijelazne zone, smanjujući diferencijalna slijeganja. Rješenje može sadržavati krutu platformu koristeći TensarTech Stratum, Tensar LTP ili temeljno pojačanje Tensar Basetex geotekstilom visoke čvrstoće. Specifični uvjeti projekta će odrediti najprikladnije rješenje. 

Prekrivanje otvora u tlu 

Pri izgradnji nasipa na područjima gdje su postojali eksploatacijski rudnici ili postoji određena geološka nepravilnost, mora se uzeti u obzir mogućnost stvaranja otvora u tlu ispod nasipa, pa možda i desetljećima nakon završetka izgradnje. Temeljna armatura koja se sastoji od jednog ili više slojeva Tensar Basetex-a može se projektirati na način da premoste moguće šupljine unutar nasipa i omoguće dugoročnu potporu. U nekim slučajevima time se može izbjeći injektiranje ili pobijanje pilota. 

Resursi