Tensar® Glasstex®Grid-R

2Dvoosne mreže, snaga u dva smjera
0.9 Kg/M2 of rezudialnog sloja bitumena je potrebno
1 Primarna funkcija armiranja
  • Jedan u nizu Tensarovih asfaltnih armirajućih proizvoda
  • Tensar ima više od 30 godina iskustva s armiranjem asfalta
  • GlasstexGrid-R omogućava funkciju armiranja asfaltnih kolnika
  • Kontrolira pucanje asfalta kako bi se produžio vijek trajanja kolnika
Pregled

Tensar GlasstexGrid-R je niskoprofilni proizvod koji se sastoji od obložene rešetke od snopova staklenih filamenata, vezanih za vrlo laganu netkanu podlogu. Stakleni filamenti visokog čvrstoće osiguravaju veliku apsorpciju naprezanja pri malim deformacijama, pružajući funkciju armiranja, kako je definirano normom EN 15381. Premaz od modificiranog polimera pruža zaštitu i stabilnost staklenoj mreži. Lagana osnovna tkanina prisutna je samo kao pomoć pri prianjanju tijekom ugradnje i naknadno omogućuje čvrsti kontakt između gornje i donje asfaltne površine.

Armatura

Obično ugrađena ispod veznog asfaltnog sloja, Tensar GlasstexGrid-R mreža visoke krutosti i obložena polimerom, vezana je za asfalt, ostvarujući funkciju armiranja apsorpcijom naprezanja pri niskim deformacijama.

Tako armirani sloj produžava radni vijek kolnika kontroliranjem reflektivnog pucanja i ublažava uzdužno pucanje uzrokovano diferencijalnim slijeganjem između novih i postojećih traka na proširenim cestama.

Prednosti Tensar GlasstexGrid-R

Jedna od ključnih prednosti sustava GlasstexGrid-R je način na koji kontrolira reflektivno pucanje slojeva. Također ublažava uzdužno pucanje između novih i postojećih traka na proširenjima cesta.

Kako Tensar GlasstexGrid-R kontrolira pucanje?

Proizvod se sastoji od rešetke staklene vlakana visoke čvrstoće. Otvorena rešetkasta konstrukcija omogućuje proboj i bliski kontakt između asfaltnih slojeva iznad i ispod, te apsorbira naprezanje pri niskim deformacijama spajanjem s asfaltnim slojevima. Komponenta tkanine pomaže u instalaciji. Proizvod pruža funkciju armiranja, kako je definirano normom EN 15381.