Zemljani potporni zidovi i upornjaci mostova

An example of the TensarTech TW1 Wall System installed

Zemljani potporni zidovi i upornjaci mostova

***Cost-effective alternatives to conventional retaining walls

Potporne konstrukcije podupiru masu tla, tvoreći okomito ili gotovo okomito lice. Može biti postavljen zahtjev za konstrukcijom terasa na padini s minimalnim zahvatom u prostoru, ili kako bi se smanjio bočni tlak mase susjednih građevina. Može se zahtijevati preuzimanje dodatnih opterećenja, ovisno o promjenjivim aktivnostima ljudi na njima i oko njih. U slučaju integriranih upornjaka mostova, gdje upornjak preuzima kompletno vertikalno i horizontalno opterećenje. Tensar nudi niz TensarTech potpornih sustava za trajne i privremene konstrukcije. Projektirani su kao potporne konstrukcije s armiranim tlom (ili mehanički stabilizirano tlo eng. MSE), a s obzirom na lice konstrukcije mogu biti: modularni gotovi betonskih blokovi u kombinaciji s fasadnim elementima, segmentne ploče pune visine od betona ili varijante sa žičanom mrežom.


Image of Zidovi armiranog tla

Zidovi armiranog tla

MSE zidovi su konstrukcije koje nude zonu nasipanog tla iza okomitog lica zida, a koje je stabilizirano armirajućim geomrežama, postavljeneim horizontalno iza lica zida u slojevima i zajedno sa zidom zadržavaju ispunu iza sebe. Vanjska strana potporne konstrukcije obično je betonski blok, predgotovljene betonske ploče ili čelična mreža. Ova obloga nije strukturna i podupire se sa ispunom koja je stabilizirana, obično pričvršćena na armirajuću geomrežu.   

Ispravno projektirane armirane konstrukcije tla mogu podnijeti velika dodatna opterećenja, što ih čini pogodnim za upornjake mostova. Tensarov program za projektiranje TensarSoil pruža ovu mogućnost i više od toga. 

Široka baza stabiliziranog bloka zemlje smanjuje opterećenje na podlogu, smanjujući ili uklanjajući zahtjeve za temeljenjem, te troškove izgradnje. 

Zbog izdržljivosti armirajuće geomreže Tensar, za ispunu se može koristiti široki raspon materijala, uključujući reciklirane agregate, materijale koji su već postojali na gradilištu i PFA (materijali dobiveni oporabom letećeg pepela). Korištenjem ovih materijala "manje kvalitete" za ispunu ili nasip, može se dodatno smanjiti troškove. 

Sustavi su dostupni s certifikatom koji garantira životni vijek od 120 godina za potporne zidove i upornjake mostova. 

Modularna priroda TensarTech sustava armiranog tla omogućuju brzu izgradnju bez potrebe za specijalističkim inženjerskim vještinama. Uz to, u većini slučajeva nema potrebe za teškim dizalicama ili i dodatnim potpornim konstrukcijama.   

Dostupan je veliki izbor tipova obloga lica. Izbor se može temeljiti na cijeni izgradnje, vijeku trajanja, estetici ili potrebama i uvjetima specifičnim za projekt. 

Image of Višeslojne ili stepenaste potporne konstrukcije

Višeslojne ili stepenaste potporne konstrukcije

Visoki potporni zidovi mogu se graditi u jednoj plohi ili se mogu oblikovali kao niz terasa na pokosu. Takvo rješenje može biti estetski ugodnije i omogućava vegetaciji da zazeleni i stopi strukturu s okolinom. U nekim slučajevima gornji sloj može biti nagnut unatrag kako bi formirao stepenastu vegetacijsku padinu. TensarTech konstrukcije armiranog tla su dobro prilagođene ovoj vrsti gradnje na više nivoa. Projektiranje uzima u obzir geometriju cijelog lica pokosa i može smanjiti troškove u odnosu na zid s jednom plohom lica.

Image of Upornjaci mosta

Upornjaci mosta

Upornjaci mosta mogu biti jednostavne potporne konstrukcije koje podupiru samo ispunu nasipa, a vertikalno opterećenje mosta se prenosi zasebno na stupovima i pilotima. Međutim, postalo je uobičajeno postavljati upornjak u čelo nasipa prekrivenog oblogom, prenoseći tako sav teret mosta na blok armiranog tla. TensarTech Wall sustavi upornjaka mostova nude veliku financijsku uštedu i smanjenje vremena izgradnje u usporedbi s korištenjem stupova ili nosivih armirano-betonskih zidova. 

Nosivi upornjaci mostova armirani Tensar geomrežama su se pokazali vrlo učinkovitim prilikom preuzimanja seizmičkih opterećenja, uz smanjenje slijeganja i strukturnih oštećenja. 

Tradicionalno, klizni ležajevi su ugrađeni ispod kolničke ploče, kako bi se uklonilo bočno opterećenje izazvano širenjem uslijed topline. Ovo pojednostavljuje dizajn, ali i predstavlja visoke zahtjeve za održavanje, uključujući već poznate komplikacije i troškove. 

Tensar je razvio posebne tehnike projektiranja upornjaka mostova gdje se sva bočna opterećenja prenose izravno na upornjak unutar čela nasipa. Opterećenje se prenosi stabiliziranim blokom tla, uključujući i ciklično bočno opterećenje kolničke ploče mosta.   

 

Image of Zidovi za rasterećenje opterećenja

Zidovi za rasterećenje opterećenja

Ukopane potporne konstrukcije podliježu bočnom opterećenju uslijed tlaka tla. Moguće je odvojiti djelovanje bočnog opterećenja od vertikalnog opterećenja na konstrukcije upotrebom rasteretnih konstrukcija izvan ukopanog dijela konstrukcije. TensarTech konstrukcije armiranog tla idealno su rješenje za rasterećenje pritiska, jer stabilizirani blok tla preuzima sva bočna opterećenja, tako da ukopana konstrukcija preuzima samo vertikalna i hidrostatska opterećenja.   

Na isti način, konstrukcije za rasterećenje su korištene za smanjenje tlaka mase tla, na zidane zidove mosta ciglom ili blokom. U nekim slučajevima koriste se lakši agregati za ispunu, kako bi se smanjilo opterećenje iza zaštićene konstrukcije. Ovaj pristup korišten je za zaštitu mnogih postojećih građevina od povijesnog ili arhitektonskog značaja. 

Image of Privremene potporne konstrukcije

Privremene potporne konstrukcije

Privremene potporne konstrukcije potrebne su za mnoge vrste gradnje u fazama. Pobijanje pilota je bilo preferirano rješenje dugi niz godina, no ti su sustavi skupi i zahtijevaju tešku opremu za, kao i kvalificiranu radnu snagu za ugradnju. 

TensarTech TR2 sustav privremenih potpornih zidova provjerena je tehnologija koja vam omogućuje izgradnju privremenih zidova bez izazova i troškova koji nastaju korištenjem drugih tehnika. Uz ekonomičan sustav učvršćivanja žicom, laganu instalacijsku opremu i radnike kojima nije potrebna posebna specijalizacija, privremene konstrukcije i zidovi TensarTech TR2 pružaju trajnu i povoljniju alternativu. Ove potporne konstrukcije i zidovi idealni su za faznu izgradnju, održavanje prometa, upornjake privremenih cestovnih mostova i slične projekte.  

 

TensarSOIL-WHT-(2).png

Projektiraj s povjerenjem, s bilo kojeg mjesta.

TensarSoil program omogućuje inženjeru izradu projekta za zidove s armiranim tlom, pokose i upornjake mostova.

Zatražite TensarSoil

Stacked Image 0

Resursi