Strmi Armirani Pokosi

An example of the TensarTech GreenSlope System installed

Strmi Armirani Pokosi

*****The natural choice for steep slope construction 

Zemljane potporne konstrukcije ili strmi pokosi od vitalnog su značaja za prostore gdje se mora zadržati maksimalna korisna površina ili na području kod kojeg dolazi do naglih promjena razine. Ako prostor ne zahtijeva okomite zidove, atraktivne zelene površine armiranog pokosa nude znatno jeftinije rješenje.

Tensar je specijaliziran za sustave armiranja tla ili mehanički stabiliziranu zemlju (eng. MSE). Pokosi s nagibom do 70° mogu se stabilizirati ugradnjom Tensar armirajućih geomreža, položenih vodoravno u slojevima od lica pokosa prema unutrašnjosti. Čvrstoća, razmak i duljina geomreže ovisit će o kutu nagiba, svojstvima materijala za ispunu i dodatnom opterećenju. Tensarov program za projektiranje TensarSoil omogućuje optimizaciju dizajna prema potrebama projekta.

Image of Pokosi s nagibom do 45°

Pokosi s nagibom do 45°

Pokosi s nagibom do 45° mogu se stabilizirati ugradnjom Tensar armirajućih geomreža, postavljanjem horizontalno u slojevima od lica pokosa prema unutrašnjosti. Čvrstoća, razmak i duljina geomreže će ovisiti o kutu nagiba, svojstvima materijala za ispunu i dodatnom opterećenju. Obično nisu potrebne nikakve konstrukcijske obloge lica pokosa, što omogućuje uređenje pokosa prema potrebi. U nekim slučajevima na pokos se postavlja obloga za zaštitu od erozije, kako bi se postigli uvjeti za sadnju vegetacije. 

TensarTech Natural Green sustav za pokose je brz i jednostavan za ugradnju i ne zahtijeva nikakve posebne vještine. Postavljanjem "zelenog" sloja ispod lica konstrukcije, korištenjem određenih biljaka koje su prilagođene lokalnim uvjetima u svrhu stvaranja cjelovitog vegetacijskog lica.   

Image of Padine s nagibom do 70°

Padine s nagibom do 70°

Strmije kosine, s nagibom do 70°, zahtijevaju potporu na prednjoj strani, kao i unutarnju stabilizaciju. Sustav TensarTech GreenSlope koristi geomreže za armiranje tla koje su sigurno spojene na komponente zavarenih čeličnih mreža, specifično za ovaj sustav. Kao potpuno integrirani sustav, TensarTech GreenSlope strukture lako se instaliraju, a modularna priroda TensarTech GreenSlope sustava omogućuje brzu izgradnju bez zahtjeva za specijaliziranim vještinama, u većini slučajeva bez potrebe za teškom opremom za podizanje ili vanjsko podupiranje.   

Široka baza stabiliziranog bloka tla znači da je opterećenje manje, a temelji često nepotrebni, što značajno smanjuje troškove za čak 70% u usporedbi s betonskim potpornim zidovima. Troškovi se mogu dodatno smanjiti korištenjem lokalno dostupnih materijala za nasipavanje - uključujući reciklirane materijale i postojeće na gradilištu. 

Image of Prednosti

Prednosti TensarTech sustava pokosa

TensarTech sustavi potpornih konstrukcija nude dugotrajno rješenje, dokazane stabilnoti i projektirani životni vijek do 120 godina. Njihova jednostavnost konstrukcija smanjuje troškove i vrijeme potrebno za izgradnju, mogućnost ponovne upotrebe materijala za ispunu koji već postoje na gradilištu, omogućava smanjenja zahtjeva kod temeljenjem - u nekim slučajevima i bez temelja.   

Omogućuju estetski privlačne, zelene opcije lica pokosa, koristeći odabranu vegetaciju koja odgovara lokalnim uvjetima i omogućuje istovremeno jednostavnost u stvaranju kompleksne ili zakrivljene geometrije.   

Osim toga, većina sustava ne zahtijeva korištenje građevinskih dizalica i uporabu privremenih potpora, a uz to svi potporni sustavi nude visoku otpornost na dinamičko i seizmičko opterećenje. 

TensarTech lako ugradivi sustavi potpornih konstrukcija pokosa, koriste kombinaciju geomreže za armiranje tla, čvrsto spojene na komponente kojima se oblaže pokos. Korištenjem Tensar visoko izdržljive armirajuće geomreže smanjuju se troškovi, jer omogućava korištenje raznih materijala za ispunu - kohezivna tla, reciklirane materijale i materijale već prisutne na gradilištu. 

TensarSOIL-WHT-(2).png

Projektiraj s povjerenjem, s bilo kojeg mjesta.

TensarSoil program omogućuje inženjeru izradu projekta za zidove s armiranim tlom, pokose i upornjake mostova.

Zatražite TensarSoil

Stacked Image 0

Reinforced Slope Resources