Konstrukcije potpornih zidova i armiranih pokosa

A Tensar reinforced soil retaining wall on the road link between Rotherham and Sheffield

Konstrukcije potpornih zidova i armiranih pokosa

****Tailored solutions from a single source

Kada je važno maksimalno povećati raspoloživost zemljišta, a teren na gradilištu je geološki varijabilan, projektanti imaju težak izbor. Tamo gdje su potrebne potporne konstrukcije, opcije su različite, uključujući zidove od armiranog betona, masivne gravitacijske zidove od nearmiranog betona, gabione, zidovi od složenih betonskih elemenata, pobijanje talpi i zidanje klasičnih zidova.

Projektanti i izvođači sve češće traže od Tensara karakteristično rješenje iz jednog izvora - TensarTech® Potporne konstrukcije zidova i pokosa: niz potpornih konstrukcija od različitih materijala, a tip i izgled materijala je prilagodljiv lokalnim projektnim propisima, proračunu, ekološkim ograničenjima i estetskim zahtjevima. Dizajnirani su kao 'pravi sustavi' koji koriste pažljivo integrirane komponente za vrhunski strukturni integritet.Each system is based on reinforcing a soil mass with Tensar® uniaxial geogrids allowing rapid and economical construction, reducing conventional construction times, avoiding the need for specialist skills and often enabling the utilisation of site-won fill materials. 


Image of Potporne konstrukcije zidova i upornjaka mostova

Potporne konstrukcije zidova i upornjaka mostova 

Potporne konstrukcije podupiru masu tla, tvoreći okomito ili gotovo okomito lice. Može biti postavljen zahtjev za konstrukcijom terasa na padini s minimalnim zahvatom u prostoru, ili kako bi se smanjio bočni tlak mase susjednih građevina. Može se zahtijevati preuzimanje dodatnih opterećenja, ovisno o promjenjivim aktivnostima ljudi na njima i oko njih. U slučaju integriranih upornjaka mostova, gdje upornjak preuzima kompletno vertikalno i horizontalno opterećenje. Tensar nudi niz TensarTech potpornih sustava za trajne i privremene konstrukcije. Projektirani su kao potporne konstrukcije s armiranim tlom (ili mehanički stabilizirano tlo eng. MSE), a s obzirom na lice konstrukcije mogu biti: modularni gotovi betonskih blokovi u kombinaciji s fasadnim elementima, segmentne ploče pune visine od betona ili varijante sa žičanom mrežom. 

 

Image of Strmi pokosi

Strmi pokosi

Strmi pokosi s kutom nagiba do 70 ° su jeftinija alternativa za vertikalne zidove. Obično imaju "zelenu" oblogu od trave ili neku drugu vegetaciju koja je u skladu s identitetom zadane lokacije, estetski su privlačnije i imaju manji utjecaj na okoliš. Kako bi se povećala održivost projekta, otpadni materijali ili materijali koji već postoje na gradilištu se koriste za strukturnu ispunu, a na taj način se postiže smanjenje troškova i ispunjavaju se ciljevi dugoročne održivosti.   

 

Image of Rekonstrukcija pokosa

Rekonstrukcija pokosa 

Erozija i slom pokosa je već uobičajena pojava, a bit će i sve češće na svjetskoj razini, obzirom na promjenjivost oborinskih pojava uslijed klimatskih promjena. Iskopavanje i zamjena materijala do sada je bio najčešći pristup obnavljanju pokosa. Tensar nudi isplativiju alternativu, ponovnom uporabom materijala korištenih u neuspjelim rješenjima pri zahvatima na padinama, kao i ugrađivanje geomreže kao armature za pružanje stabilnosti i otpornosti. 

Image of Prednosti

Prednosti 

U usporedbi s alternativnim strukturnim rješenjima, TensarTech® potporne konstrukcije zidova i pokosa, s izborom kutova lica konstrukcije od 20° do 90° - nude brzu izgradnju, obično bez potrebe za građevinskim dizalicama i kranovima, kao i bez potrebe za privremenim podupiranjem. Zbog toga se vrijeme izvedbe radova skraćuje upola, čime se postiže čak 75 % uštede. Dodatno, postoje ekološke prednosti koje mogu uključivati uporabu materijala koji se već nalazi na gradilištu ili ponovnu upotrebu otpadnog materijala koji je pogodan za nasipavanje potpornih konstrukcija. Tako se značajno smanjuje emisija ugljika u građevinskoj industriji. 

Međunarodno certificirani sustavi i proizvodi pružaju razne mogućnosti završne obrade kako arhitektonski, tako i raznovrsnim odabirom prirodnih materijala za provedbu završne obrade. Uz to pružaju i razne mogućnosti dizajna i odabira komponenti za jednostavno građenje zavojitih elemenata i terasa. Cijela usluga projektiranja - uključujući radne crteže, raspored materijala i izjave o metodama, ima životni vijek do 120 godina.   

TensarSOIL-WHT-(2).png

Projektiraj s povjerenjem, s bilo kojeg mjesta.

TensarSoil program omogućuje inženjeru izradu projekta za zidove s armiranim tlom, pokose i upornjake mostova.

Zatražite TensarSoil

Stacked Image 0

Resursi